England
Durham
Gateshead
Cookson, Sarah Jane  b. 15 Jan 1821, d. 14 Sep 1867